العربية  |  English  |  Español  |  Français  |  Русский

Meeting Documents

Capacity-Building Workshop on Implementing NBSAPs and Mainstreaming Biodiversity for South America

31 March - 4 April 2008 - Rio Branco, Brazil
27 document(s)

Official Documents (4)
1.
UNEP/CBD/NBSAP/CBW-SAM/1/1
Provisional Agenda
2.
UNEP/CBD/NBSAP/CBW-SAM/1/1/ADD1
Annotations to the Provisional Agenda
3.
UNEP/CBD/NBSAP/CBW-SAM/1/2
Status of National Biodiversity Strategies and Action Plans
4.
UNEP/CBD/NBSAP/CBW-SAM/1/3
Updating National Biodiversity Strategies and Action Plans, Mainstreaming Biodiversity, Communication and Reporting
Information Documents (2)
1.
UNEP/CBD/NBSAP/CBW-SAM/1/INF/1
Voluntary Guidelines to Parties for Review of National Biodiversity Strategies and Action Plans
2.
List of Participants
Other (21)
1.
UNEP/CBD/NBSAP/CBW-SAM/1/CEPA
2.
UNEP/CBD/NBSAP/CBW-SAM/1/COICA
3.
UNEP/CBD/NBSAP/CBW-SAM/1/COLOMBIA
4.
UNEP/CBD/NBSAP/CBW-SAM/1/DECLARACION/MINISTROS/MERCOSUR
5.
UNEP/CBD/NBSAP/CBW-SAM/1/ECUADOR
6.
UNEP/CBD/NBSAP/CBW-SAM/1/EMBRAPA
7.
UNEP/CBD/NBSAP/CBW-SAM/1/EMBRAPA/INDICADORES
8.
UNEP/CBD/NBSAP/CBW-SAM/1/ESTRATEGIA/REGIONAL
9.
UNEP/CBD/NBSAP/CBW-SAM/1/EVALUACION/ECOSISTEMAS/MILENIO
10.
UNEP/CBD/NBSAP/CBW-SAM/1/FUNDACION/PROTEGER
11.
Information Note for Participants
12.
UNEP/CBD/NBSAP/CBW-SAM/1/JUVENTUD/INDIGENA/ARGENTINA
13.
UNEP/CBD/NBSAP/CBW-SAM/1/MADRE/DE/DIOS
14.
UNEP/CBD/NBSAP/CBW-SAM/1/OTCA
15.
UNEP/CBD/NBSAP/CBW-SAM/1/PARAGUAY
16.
UNEP/CBD/NBSAP/CBW-SAM/1/PERU
17.
UNEP/CBD/NBSAP/CBW-SAM/1/SCDB/CUARTO/INFORME
18.
UNEP/CBD/NBSAP/CBW-SAM/1/SCDB/INTRO
19.
UNEP/CBD/NBSAP/CBW-SAM/1/SERVICIOS
20.
UNEP/CBD/NBSAP/CBW-SAM/1/URUGUAY
21.
UNEP/CBD/NBSAP/CBW-SAM/1/VENEZUELA

Rate this page - 6 people have rated this page 
  • United Nations
  • United Nations Environment Programme