English  |  Русский
Albania

Albania

  The IDB2016 logo is available in Albanian

  International Day for Biological Diversity celebrations

Organizer : Environmental Film Festival in Albania (EFFA), supported by the Albanian Ministry of Environment, the EU Delegation to Albania, and partners.


English below

23 maj 2016, 9.00 - Forum mbi Biodiversitetin
Tiranë, Muzeu Historik Kombëtar

Një forum mbi Biodiversitetin do të mbahet më 23 maj, në kuadër të ditës Ndërkombëtare të Biodiversitetit. Projekte në vazhdim të realizuara në Shqipëri dhe në rajon nga ana e donatorëve ndërkombëtarë dhe OJF do të prezantohen për publikun. Do të jetë gjithashtu një mundësi e madhe për të theksuar rëndësinë e komunikimit dhe filmit për të ruajtur biodiversitetin. Ky aktivitet është mbështetur nga projekti i IPA-13 IBECA.


24 maj 2016, 9.00 - Sesion informimi
Sesion informimi mbi Mjedisin dhe Biodiversitetin për shkollat dhe publikun.


22 maj - 5 qershor 2016 - Festivali i Filmit Mjedisor në Shqipëri (EFFA) 2016
Tiranë, Shkodër, Valbona, Vlora, Ersekë, Përmet, Skrapar, Gjirokastër


English

23 May 2016, 9.30am - Forum on Biodiversity
Tirana, National Museum, UNESCO room

A forum on Biodiversity will be held on 23 May, in the frame of the International Day for Biological Diversity. Ongoing projects implemented in Albania and in the region by international donors and NGOs will be presented to the public. It will also be a great opportunity to underline the importance of communication and movies to preserve the biodiversity. This activity is supported by the IPA-13 IBECA project.


24 May 2016, 9.00am - Information session
Vlora and Shkodra, EU Info Center

Information session on Environment and Biodiversity for schools and public.


22 May - 5 June 2016 - Environmental Film Festival in Albania (EFFA)
Tirana, Shkodër, Valbona, Vlora, Ersekë, Përmet, Skrapar, Gjirokastër

The first three days of the festival will be focused on movie with Biodiversity as topic. Free outdoor projection will be offered to the Albanian citizens in several town of the country

  Environmental Film Festival in Albania

  • United Nations
  • United Nations Environment Programme