Slovakia

Slovakia

Biodiverzita v centre záujmu; Trvalá udržateľnosť pre ľudí a ich život

(Translation courtesy of Kancelária WHO na Slovensku)

  Tri environmentálne výzvamné dni v máji 2016

22. máj - Medzinárodný deň biologickej diverzity
Medzinárodný deň biologickej diverzity (International Day for Biological Diversity) vyhlásila OSN v decembri 2000 na Valnom zhromaždení, ktoré rozhodlo, že pamätným dňom (22. máj) bude deň schválenia definitívneho textu Dohovoru o biologickej biodiverzite (Convention for Biological Diversity) v kenskej metropole Nairobi.

Biodiverzita má výrazný vplyv na kvalitu života, zabezpečuje ekologické funkcie, pre ľudí je zdrojom potravy. Človek však využíva zdroje Zeme nad nevyhnutnú a trvalo udržateľnú mieru, a tým narušuje prírodné ekosystémy a ohrozuje prežitie nasledujúcich generácií. Ochrana biologickej diverzity sa preto stala jednou z priorít medzinárodnej environmentálnej politiky. Viac >

  • United Nations
  • United Nations Environment Programme