العربية  |  English

Photos by meetings

Click here to return to gallery...

Title: BSWGLR-05 Closing Session
Description: Rapporteur Maria Mbengashe (South Africa) and Fernando Coimbra (Brazil)
Meeting: BSWGLR-05
Person: Fernando Coimbra (Brazil)
  Maria Mbengashe (South Africa)
Date: 2008-03-19
Credits: © CBD
BSWGLR-05 Closing Session © CBD
 
Download full image: dsc_0415.jpg (95 Kb)

  • United Nations
  • United Nations Environment Programme