العربية  |  English  |  Español  |  Français  |  Русский
Hungary

Hungary

  Csak természetesen – Hogyan járul hozzá a természet sokszínűsége mindennapi életünkhöz?, 22 May 2014
On 22 May 2014, we celebrate the International Day for Biological Diversity. For this occasion, we are organizing an event to show the importance and essence of biodiversity by inviting experts to talk about the role and challenges of flooding, pollinators, green agriculture as well as forests. Please consult the agenda for more details.

  A Biológiai Sokféleség Nemzetközi Napja
International Day of Biodiversity

  • United Nations
  • United Nations Environment Programme