Image

Biodiversity Day Celebrations in Slovakia

Flag: Slovakia

Slovakia

   
 

 

 

Customize the Biodiversity Day logo with your name!

 


23-24 mája, Liptovský Mikuláš

Budovanie spoločnej budúcnosti pre všetko živé        

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity (22.5.) pripravilo podujatie pod tohtoročným názvom Budovanie spoločnej budúcnosti pre všetko živé. Podujatie pre základné a stredné školy prostredníctvom workshopov a diskusií priblíži význam biodiverzity a jej ochrany. Poukáže na zodpovednosť ľudstva za udržateľné využívanie prírodných zdrojov.

The event will bring informations about the importance of biodiversity and its protection closer to primary and secondary schools through workshops and discussions. It will point to humanity's responsibility for the sustainable use of natural resources.            

Websites:

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva - SMOPAJ
(Slovak Museum of Nature Protection and Speleology)

SMOPAJ on Facebook | SMOPAJ on Instagram

Slovak Environment Agency: EWOBOX

Contact: Slovak Museum of Nature Protection and Speleology, Školská 4, Liptovský Mikuláš

 

 

Past celebrations

For celebrations between 2002 and 2021, please visit the individual pages.