Poland
2018 IDB Celebration


2018.05.22 00:00
2018.05.22 00:00

Celebrate IDB0218 at the zoo.


Przez tysiące lat rośliny i zwierzęta adaptowały się do zajmowanej przestrzeni w sieci życia, gdzie każdy gatunek pełni swoją rolę. Pełen wachlarz gatunków występujących na określonym terenie zwany jest bioróżnorodnością. Im więcej gatunków występuje w danym środowisku, tym to środowisko jest bardziej stabilne i zdrowe. Utrata gatunków powoduje załamanie się ekosystemu i ryzyko wyginięcia rozszerza się na każdy żyjący w systemie organizm, włączając człowieka. Środowisko naturalne przekształcone przez ludzi staje się coraz bardziej nieprzyjazne żywym organizmom i naturalnym procesom. Różnorodność biologiczna zmniejsza się na skutek takich działań jak: nielegalne polowania, chwytanie lub zbieranie dzikich okazów w celach komercyjnych, przekształcenia środowiska (m.in. wycinanie lasów, osuszanie mokradeł, działania przeciwpowodziowe), intensyfikacja rolnictwa, stosowanie pestycydów i innych szkodliwych środków ochrony roślin, rozwój osadnictwa, rozwój infrastruktury drogowej, wkraczanie roślin i zwierząt z innych części świata, które w końcu zaczynają rywalizować o zasoby z gatunkami rodzimymi it. Dla podkreślenia wagi problemów, z jakimi borykają się coraz liczniejsze rośliny, zwierzęta, a nawet całe ekosystemy każdego roku w maju obchodzimy kolejny Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Więcej informacji na stronie http://zoo.silesia.pl/aktualnosci/zoo-zaprasza-na-dzien-bioroznorodnosci