Sweden
2018 IDB Celebrations


2018.05.19 00:00
2018.05.26 23:59

In Sweden, people all over the nation as individuals, from different NGO, networks, municipalities and companies will participate in a national celebration of the international biodiversity day. Anyone can participate or arrange activities, and register their events on the website: www.biomfdag.se. Today there is almost 120 activities planned. The initiative to celebrate this day widely has been in partnership with Swedish society of nature conservation.


I Sverige kommer människor över hela nationen som individer, från olika icke-statliga organisationer, nätverk, kommuner och företag att delta i ett nationellt firande på den internationella biologiska mångfalden. Alla kan delta eller arrangera aktiviteter och registrera sina evenemang på hemsidan: www.biomfdag.se. Idag planeras nästan 120 aktiviteter. Initiativet att fira denna dag i stor utsträckning har varit i partnerskap med den Svenska Naturskyddsföreningen.

2018.05.22 18:00
2018.05.22 21:00

Meeting: The parking pocket on road 143 towards Roma after (southeast) Skrubb's bus station. We walk on a shelter but threatened hills and experience the spring's progress along with our contradictions of trees, flowers, birds, bugs and others. At 20:00 we meet for social and fixture. Then we will also listen to tales by Robert Svensson from Skydda Skogen and music by Gothic Trion Gunnar Järeld, Patrik Silvereke and Sara Boström. Ending at 21:00. Include coffee basket / something to eat and something to sit on! Welcome to the Heart!


Samling: Parkeringsfickan vid väg 143 mot Roma efter (sydost om) Skrubbs travbana. Vi vandrar på en skyddsvärd men hotad hällmark och upplever vårens framfart tillsammans med våra medvarelser träd, blommor, fåglar, småkryp och andra. Kl 20:00 samlas vi för samkväm och fikastund. Då får vi också lyssna till tal av Robert Svensson från Skydda Skogen och musik av gotländska trion Gunnar Järeld, Patrik Silvereke och Sara Boström. Avslutning ca kl 21. Medtag kaffekorg/matsäck och något att sitta på! Hjärtans Välkomna!