العربية  |  English  |  Español  |  Français  |  Русский

Related Websites

Search Criteria
Subject:
Country:
Title Contains:
 
Results 1 to 7 of 7 results found  

Directorate for nature management - Norway

www.dirnat.no
The Directorate for Nature Management (Norwegian: Direktoratet for naturforvaltning, DN) is the national governmental body for preserving Norway's natural environment. The directorate serves as an advisory and executive agency under the Norwegian Ministry of Environment.
Subject(s): Endangered Species; Exchange of Information; Impact Assessment; Invasive Alien Species; Marine and Coastal Biodiversity; Protected Areas / In-Situ Conservation

Globalis (Norwegian UN Association)

www.globalis.no/Tema/Miljoe-og-klima/Naturmangfold
Globalis er et interaktivt verdensatlas hvor du selv kan lage dine egne kart og grafer. Målet med Globalis er å formidle likheter og ulikheter i det menneskelige samfunn og hvordan vi påvirker livet på planeten, primært med visuelle hjelpemidler.

Kristiansand Dyrepark

www.dyreparken.no
Kristiansand Dyrepark is the largest zoo in Norway with 120 animal species and over 550 animals in large naturalistic enclosures. The park have close to 700 000 visitors a year.

Ministry of Foreign Affairs: International Development Programme - Norway

www.regjeringen.no/en/dep/ud/selected-topics
   /development_cooperation.html?id=1159
The objective of Norway’s development policy is to fight poverty and bring about social justice. In its budget for 2009, the Government achieved its target of allocating 1 percent of gross national income (GNI) to international development. This budget post has been increased by NOK 3.9 billion and totals NOK 26.2 billion for this year.
Subject(s): Sustainable Development / Millenium Development Goals; Health and Biodiversity; Gender and Biodiversity; Governance, Law and Policy; Forest Biodiversity; Cooperation and Partnerships

Ministry of the Environment - Norway

odin.dep.no/md/engelsk/bn.html
The Ministry of the Environment has a particular responsibility for carrying out the environmental policies of the Government.
Subject(s): Climate Change and Biodiversity; Governance, Law and Policy

Norwegian Biodiversity Information Centre

www.artsdatabanken.no
The Norwegian Biodiversity Information Centre is a national source of information on biodiversity. The organisations main function is to supply the public with updated and accessible information on Norwegian species and ecosystems.
Subject(s): Endangered Species; Exchange of Information; Inland Waters Biodiversity; Invasive Alien Species; Library and Documentation; Marine and Coastal Biodiversity; Protected Areas / In-Situ Conservation

Norwegian UN-Association

www.fn.no/naturmangfold
The United Nations Association of Norway (UNA Norway) provides information on topics related to the United Nations, and relevant international issues. The organisation aims to heighten the level of awareness about these related topics among our target groups, which range from the educational system to the media and public in general.
 

  • United Nations
  • United Nations Environment Programme